Zaznacz stronę

O firmie

Jesteśmy firmą produkującą preparaty biologiczne dla rolnictwa i leśnictwa od ponad 50-ciu lat. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem oraz bogatym doświadczeniem produkcji preparatów. Współpracujemy z jednostkami naukowymi na terenie całego kraju.
Korzystając z ich pomocy i doświadczenia produkowane przez nas preparaty są wysokiej jakości.

Oferta

NITRAGINA

Preparat zawiera żywe bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium lub Bradyrhizobium zdolne do wiązania wolnego azotu atmosferycznego w symbiozie z roślinami motylkowymi.
Zastosowanie preparatu pozwala na zwiększenie intensywności wiązania azotu i zapewnia dostarczenie roślinom w zależności od warunków glebowych i uprawianej rośliny do 600 kg N na 1ha w ciągu sezonu wegetacyjnego. Nitraginę należy stosować dla tych roślin motylkowych, dla jakich została wyprodukowana.

NITRAGINA zapewni:
– podniesienie plonów roślin motylkowych średnio o 10 – 20 %
– związanie azotu atmosferycznego w ilości 45 – 600 kg / N / ha / 1rok
– zwiększenie zawartości białka w plonie
– poprawienie struktury gleby i jej właściwości fitosanitarnych

NAWOŻENIE:
W celu zwiększenia efektywności wiązania wolnego azotu zalecane jest wykonanie wapnowania gleby przy zastosowaniu wapna magnezowego w okresie jesiennym przed uprawą roślin motylkowych. Bezpośrednio przed siewem możliwe jest zastosowanie nawożenia azotowego (fosforan amonu, mocznik, saletra amonowa) w dawkach nie większych niż 20 kg N na 1ha.

SPOSÓB UŻYCIA:
Zaprawianie roślin motylkowych Nitraginą można przeprowadzić na mokro (zwilżając nasiona przygotowaną zawiesiną preparatu) lub na sucho stosując 1,5 – 2 porcji Nitraginy na materiał siewny przeznaczony na 1ha. Zaprawianie nasion można przeprowadzić ręcznie przez dokładne kilkakrotne mieszanie lub w zaprawiarkach mechanicznych.
Zaprawiony materiał siewny chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego
Możliwe jest jednoczesne zaprawianie z chemicznymi środkami ochrony roślin o ile wysiew dokonany będzie bezpośrednio po zabiegu.
Stosowanie zabiegów ochrony roślin w trakcie wegetacji jest nieograniczone.

NITRAGINĘ produkuje się w opakowaniach 1-hektarowych pod następujące rodzaje roślin motylkowych
koniczynę
seradelę
lucernę
łubin
wykę
groch
peluszkę
soję
nostrzyk
bobik
esparcetę
przelot
komonicę
fasolę
lędźwian afrykański
inkarnatkę
mieszanki motylkowe

NITRAGINA nie jest szkodliwa dla ludzi i zwierząt

W zamówieniach należy podać rodzaj nasion i obszar zasiewów.

HURTOWNIKOM, CN oraz przy zakupie powyżej 500 dawek hektarowych (opakowań) udzielamy rabatu do 10%

Pg-„Bioekol”

Środek zawierający żywy organizm (żylak olbrzymi) w takiej samej postaci w jakiej występuje w naturze. Wytwarza enzymy rozkładające jedynie tkankę martwą. Jest organizmem saprotroficznym, bezpiecznym dla środowiska.

ZAKRES STOSOWANIA:

 • kompostowanie wszelkiego rodzaju odpadów organicznych z ogródków (trawy, chwasty, liście, gałęzie, itp.) oraz z gospodarstw domowych
 • rozkładu pniaków i ich korzeni przy ścince drzew
 • do rozkładu rozdrobnionych gałęzi, słomy, kory, itp.

SPOSÓB UŻYCIA:
– do kompostowania
Zawartość opakowania dokładnie rozprowadzić w 10 litrach czystej wody poprzez rozgniatanie i mieszanie aż do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Układać pryzmę warstwami np. co 30 cm.
Na każdą warstwę dokładnie zwilżoną wodą nanieść około 2 litrów przygotowanego preparatu. Pryzmę przez cały okres fermentacji należy zwilżać wodą przynajmniej raz w tygodniu. Można ją okryć folią. Wskazane jest po 2 miesiącach fermentacji pryzmę przełożyć w celu jej ujednorodnienia. Zawartość opakowania wystarcza na 3 m kw. kompostu. Czas rozkładu 3-4 miesiące.
– do rozkładu gałęzi, trocin, wiórów itp.
Gałęzie dokładnie rozdrobnić i obficie zwilżyć wodą. Postępować podobnie jak przy zakładaniu kompostownika.
– do rozkładu pniaków i korzeni drzew
Pniaki po ściętych drzewach liściastych dokładnie ponacinać.

Z preparatu przygotować gęstą zawiesinę (papkę, poprzez dodawanie niewielkiej ilości wody i wygniatanie), nałożyć na pniaki i przykryć trocinami, trawą itp.
Przy likwidacji pniaków drzew iglastych zawartość opakowania rozprowadzić w 5-7 litrach czystej wody. Na ponacinane pniaki stosować 100 ml cieczy użytkowej i przykryć ściółką.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT:
Przechowywać i przewozić w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Uszkodzenie opakowania spowoduje zakażenie podłoża i grzybni, a przekroczenie terminu ważności zanik grzybni lub jej samozatrucie.

Opakowanie – 300 g.

Pg-„Bioekol”

Produkt zawierający żywy organizm Żylicę olbrzymią (Phlebipsis gigantea) w takiej samej postaci w jakiej występuje w naturze. Wytwarza enzymy rozkładające jedynie tkankę martwą.

SPOSÓB STOSOWANIA:
Zawartość torebki foliowej dokładnie rozprowadzić w 8 litrach nie skażonej wody poprzez mieszanie i rozgniatanie. Cieczą roboczą (100ml/pniak) polewać świeżo ścięte, 2-3 krotnie ponacinane pniaki i przykryć garścią ściółki. Zawartość opakowania wystarczy na zabezpieczenie ca 70-90 pniaków (w zależności od ich wielkości).

UWAGI:

 • produkt jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, bezpieczny dla środowiska
 • chronić przed uszkodzeniem opakowania
 • przygotowaną ciecz roboczą wykorzystać tego samego dnia
 • produkt nie wykorzystany wiosna-jesień przechowywać w chłodnym pomieszczeniu

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

 1. ścięcie drzewa
 2. wykonanie nacięć na pniach (siekierą lub pilarką)
 3. nałożenie biopreparatu (spryskanie lub polanie),
 4. przykrycie pniaka ściółką.
Okres od zabiegu Cechy makroskopowe
po 2 tyg. Obecność przykrycia ze ściółki na pniaku; grzybnia i owocnik niewidoczne
1 – 2 mies. Strzępki białawej grzybni na czole pniaka i pod korą; nałożona ściółka jakby „przylepiona” do powierzchni czoła
3 – 6 mies. Powierzchniowy rozwój grzybni, wstępne formy tworzenia się owocnika
5 – 12 mies. Owocnik w pełni wykształcony, często również na ściółce wokół pniaka

AZOTOBAKTERYNA

Szczepionka nawozowa zawierająca żywe komórki azotobaktera, wiążącego wolny azot z powietrza. Azotobakteryna wzbogaca rośliny w azot, a syntezując stymulatory wzrostu (witaminy, gibereliny, aukcyny) działa bardzo korzystnie na ich rozwój i plonowanie. Dzięki zastosowaniu azotobakteryny następuje wzbogacenie gleby w azot (20kg azotu na 1ha / 1rok).

SPOSÓB UŻYCIA:
Zawartość torebki rozprowadzić w odpowiedniej ilości czystej wody, tak aby materiał siewny był dobrze zwilżony i dokładnie wymieszać.
Zawiesiną tą zaprawiamy nasiona mechanicznie lub ręcznie poprzez dokładne ich spryskanie i wymieszanie. Nasiona należy szczepić w dniu siewu. Jeżeli ze względów organizacyjnych zabieg musimy wykonać wcześniej, winniśmy to zrobić 1 dzień przed siewem, a materiał zaprawiony chronić przed dostępem do promieni słonecznych.
Zaprawiony wcześniej materiał siewny środkami chemicznymi należy szczepić AZOTOBAKTERYNĄ w dniu siewu.
Możliwe jest również jednoczesne zaprawianie Azotobakteryną z chemicznymi środkami o ile wysiew dokonany będzie bezpośrednio po zabiegu.
Przy zaprawieniu Azotobakteryną rozsady – korzenie sadzonek zanurzamy w zawiesinie wody ze szczepionką i natychmiast sadzimy.

Zawartość torebki wystarcza do zaszczepienia:
– nasion 1 ha: rzepaku, buraków, traw, tytoniu, kukurydzy, zbóż.
– około 3 q: ziemniaków
– około 10 000 sztuk rozsady: pomidorów, ogórków, kapusty, kalafiora, sałaty, selera itp.

AZOTOBAKTERYNA ZAPEWNI:

 • podniesienie plonów roślin średnio od 5 do 15 %
 • wzbogacenie roślin i gleby w azot
 • wytwarzanie substancji przyspieszających kiełkowanie i wzrost roślin
 • zwiększenie zdrowotności roślin przez hamowanie rozwoju patogenów

Kontakt

Zakład Przetwórczo-Usługowo-Handlowy
„BIOFOOD s.c.”
ul. Bydgoska 41
78-600 Wałcz