ZPUH "BIOFOOD s.c. - Biopreparaty, Nitragina, Pg-IBL, Azotobakteryna, nawozy, Rolnictwo ekologiczne"
Zajmujemy się produkcją preparatów biologicznych dla rolnictwa i leśnictwa: Pg-IBL, Nitragina, Azotobakteryna i inne.